องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 289 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางเพ็ญศรี วงษา ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ไชยไข หมู่ที่ 4 บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อ [ 23 พ.ค. 2560 ]280
242 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเวณหน้าบ้านนายพุทธ ผิวผาง ไปทางบ้านนายดำ บุตรโชติ บ้านโนนข่า ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 6 มี.ค. 2560 ]295
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 ม.ค. 2560 ]210
244 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]217
245 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]213
246 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]208
247 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]209
248 การร่วมกัน ทำกิจกรรม5ส. ของอบต.หัวหนอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [ 8 ก.ค. 2559 ]260
249 งานก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนางสมภาร แถวนาคำ ไปวัดสนวนวารีฯ(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านโนนงิ้ว วงเงิน 152,000.-บาท [ 17 มี.ค. 2559 ]245
250 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ก.พ. 2559 ]225
251 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ [ 4 ม.ค. 2559 ]234
252 เกร็ดความรู้การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 ม.ค. 2559 ]224
253 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]226
254 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]249
255 รายงานผลประมาณราคากลางอาหารกลางวัน ปี 59 [ 19 ต.ค. 2558 ]224
256 ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 19 ต.ค. 2558 ]299
257 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 มี.ค. 2558 ]269
258 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]221
259 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 11 โครงการ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด [ 24 ม.ค. 2558 ]205
260 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ม.ค. 2558 ]213
261 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2558 ]264
262 เกร็ดความรู้การชำระภาษีท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2558 ]222
263 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]222
264 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]208
265 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]229
266 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 15 ต.ค. 2557 ]220
267 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก [ 13 ส.ค. 2557 ]251
268 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน [ 1 ส.ค. 2557 ]247
269 รับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2557 [ 15 ก.ค. 2557 ]211
270 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]258
271 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) [ 1 ก.ค. 2557 ]219
272 ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]230
273 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]235
274 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 7 ก.พ. 2557 ]236
275 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 14 ม.ค. 2557 ]268
276 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีประจำปี 2557 [ 14 ม.ค. 2557 ]237
277 การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2556 ]272
278 กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) [ 1 พ.ค. 2555 ]226
279 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกัพฤษภาคม 2555 [ 1 พ.ค. 2555 ]228
280 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2554 [ 1 พ.ย. 2554 ]228
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8