องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : LTAS )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

 รายงานผลการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : LTAS )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : LTAS )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง