องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 283 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมฯสำหรับจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 ประชาสัมพันธ์ระบบให้บริการ E-Service โดยสามารถเข้าใช้งานระบบการให้บริการ โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงาน [ 10 เม.ย. 2567 ]2
3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นตำบลหัวหนอง  ครั้งที่ 3/2567  [ 9 เม.ย. 2567 ]1
4 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 9 เม.ย. 2567 ]1
5 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนไผ่ หมู่ที่6 [ 27 มี.ค. 2567 ]3
6 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่5 [ 26 มี.ค. 2567 ]1
7 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 [ 25 มี.ค. 2567 ]2
8 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 [ 22 มี.ค. 2567 ]3
9 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 [ 21 มี.ค. 2567 ]4
10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]5
11 การจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2567 ]2
12 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 18 มี.ค. 2567 ]3
13 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต เเละปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]5
14 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม เเละความสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 มี.ค. 2567 ]6
15 เข้าเเถวเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]6
16 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวหนองสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗ ในวันที่ื ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สนามโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา [ 3 มี.ค. 2567 ]3
17 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]4
18 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]6
19 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3 [ 22 ก.พ. 2567 ]5
20 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]5
21 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ครั้งที่ 2/2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]9
22 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]14
23 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]7
24 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]8
25 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]6
26 โครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 20 ม.ค. 2567 ]10
27 ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี2567 วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]1
28 โครงการกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยนืทับซ้อนให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]4
29 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]6
30 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม โตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 22 ธ.ค. 2566 ]11
31 โครงการจัดกิจกรรมรำเสียงแคนดอกคณูมหานครขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤสจิกายน 2567 เวลา15.00 น [ 17 พ.ย. 2566 ]1
32 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 12 ต.ค. 2566 ]116
33 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 5 ต.ค. 2566 ]10
34 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]7
35 ประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการจัดหารถรับ-ส่ง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 18 ก.ย. 2566 ]67
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]90
37 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 31 ส.ค. 2566 ]61
38 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต  เเละปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  [ 31 ส.ค. 2566 ]0
39 ร่างประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 24 ส.ค. 2566 ]62
40 โครงการจัดทำศูนย์สาธิตการขยายพันธุ์พืชผักและไม้ผลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8