องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บเเละขนมูลฝอย(ค่าขยะ)

    รายละเอียดข่าว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จะออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย(ค่าขยะ) นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ2565 เดือนสิงหาคม รายละเอียดดังนี้      เอกสารประกอบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บเเละขนมูลฝอย(ค่าขยะ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง