องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสานักบริบาลท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ตามทีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประกาศรับสมัครอาสานักบริบาลท้องถิ่น ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และรับสมัครระหว่างวันที่ ๖  ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ไปแล้วนั้น
                   บัดนี้ การสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปตามประกาศรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก


    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสานักบริบาลท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง