องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี

    รายละเอียดข่าว

อบต.หัวหนอง ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หัวหนองสัมพันธ์) ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน อายุไม่เกิน  15  ปี สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล  7  คน  โดยผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ตำบลหัวหนอง  ผู้สนใจสามารถติดต่อและขอสมัครได้ที่ แผนงานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  ได้ตั้งแต่วันทีี  28 มีนาคม - 5  เมษายน  2561  (ในวันและเวลาราชการ)
โทร. 043-272258

    เอกสารประกอบ

รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง