องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฏาคม 2554

    รายละเอียดข่าว

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพการวันที่ 5 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฏาคม 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง