องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง