องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ ศพด. วันศุกร์ที่15 มกราคม 2564

    รายละเอียดข่าว

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ ศพด. วันศุกร์ที่15 มกราคม 2564 โดยการสั่งการ จาก นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง มอบหมายให้ทีมงานเฉพาะกิจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ ศพด.     เอกสารประกอบ

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณ ศพด. วันศุกร์ที่15 มกราคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง