องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลการทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)

    รายละเอียดข่าว

ปตท สาขาบ้านไผ่ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) ประจำเดือน กันยายน 2562 แล้วเสร็จ จึงขอสรุปผลการดำเนินดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมา่

    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลการทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง