องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ไปบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

ตามที่ นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กองช่างขอรายงานการดำเนินงาน ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ไปบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4     เอกสารประกอบ

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ไปบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง