องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต ให้ รองนายก อบต อนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต สถานที่จัดตั้ง หรือสถานที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต ให้ รองนายก อบต อนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต สถานที่จัดตั้ง หรือสถานที่สะสมอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง