องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/แจ้งยกเลิกกิจการ

    รายละเอียดข่าว

แผนผังขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและแจ้งยกเลิกกิจการ โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม/ดำเนินการได้ที่ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/แจ้งยกเลิกกิจการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง