องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผังขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปี งบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง