องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนางสมภาร แถวนาคำ ไปวัดสนวนวารีฯ(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านโนนงิ้ว วงเงิน 152,000.-บาท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งานก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนางสมภาร แถวนาคำ ไปวัดสนวนวารีฯ(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านโนนงิ้ว วงเงิน 152,000.-บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง