องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.22301 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 229-บ้านบ่อกระถิน) บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหนอง กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมต จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกาวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,954,100.- บาท ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาใยราคาชุดละ 2,000.- บาท ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561ถึงวันที่ 29 กราคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนวันเสนอราคา (ตามเอกสารที่แบมาพร้อมนี้)    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง