องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ตำบลหัวหนอง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุม อบต.หัวหนอง.../งาน นยบ.และแผน

    เอกสารประกอบ

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง