องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่างข้อบัญญัติ อบต หัวหนอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น  หรือเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต หัวหนอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒  ระหว่างวันที่  ๖  – ๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลาจำนวน  ๑๕  วัน ณ ที่ทำการ อบต หัวหนอง 

    เอกสารประกอบ

ร่างข้อบัญญัติ อบต หัวหนอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง