องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งาสายงานผู้บริหารที่ว่าง1.ตำแหน่งสายงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่างระดับต้น)จำวนว1อัตราจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศวันที่1กันนายน2565    เอกสารประกอบ

เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง