องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2554

    รายละเอียดข่าว

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพในวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง