องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว ช่วงจากแยกวัดป่าฟ้าระงึมไปทางหนองสระบัว บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 199,400.-บาท

    รายละเอียดข่าว

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว  ช่วงจากแยกวัดป่าฟ้าระงึมไปทางหนองสระบัว  บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่  2   ตำบลหัวหนอง  จังหวัดขอนแก่น
ภายในวงเงิน 199,400.-บาท    เอกสารประกอบ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว ช่วงจากแยกวัดป่าฟ้าระงึมไปทางหนองสระบัว บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 199,400.-บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง