องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต หัวหนอง ออกจัดเก็บค่าขยะ นอกสถานที่

    รายละเอียดข่าว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จะออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย(ค่าขยะ) นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ2564 รายละเอียดดังนี้


    เอกสารประกอบ

อบต หัวหนอง ออกจัดเก็บค่าขยะ นอกสถานที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง