องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา อบต.หัวหนอง  ผู้บริหาร อบต.หัวหนอง  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  เจ้าหน้าที่ อบต.หัวหนอง  และประชาชนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. 2565  ในวันที่  14  มกราคม  2565  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภา อบต.หัวหนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง