องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วตำบลหัวหนอง ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เอกสารประกอบ

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง