องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสานักบริบาลท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ตามทีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศรับสมัครอาสานักบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๖  ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
                   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสานักบริบาลท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง