องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง