องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกัพฤษภาคม 2555

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. พร้อมกันทุกหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน

    เอกสารประกอบ

กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนกัพฤษภาคม 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง