องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองทุ่ม ระยะทาง 115 เมตร

    รายละเอียดข่าว

นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองได้พิจารณางบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ กองช่างขอรายงานการดำเนินงาน ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองทุ่ม ระยะทาง 115 เมตร ตอนนี้เหลืองานเก็บไหล่ทางนะครับ

    เอกสารประกอบ

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ไปบ้านหนองทุ่ม ระยะทาง 115 เมตร
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง