องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของอบต. พร้อมทั้งออกให้บริการประชาชนด้านการเสียภาษีฯ รายละเอียดดังนี้
1. บ้านหนองร้านหญ้า วันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 18.00 น.
2. บ้านหัวหนองและบ้านหนองนาวัว วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น.
3. บ้านโนนงิ้ว วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น.
4. บ้านโนนข่า วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น.
5. บ้านโนนไผ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น.

    เอกสารประกอบ

กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง