องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง