องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


22 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาชุมชนโคกหนองม่วง บ้านหนองร้านหญ้า ซอย4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมกับ อำเภอบ้านไผ่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประชุมชี้แจงราษฎรในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 แปลงได้แก่ ป่าช้าสาธารณประโยชน์(โคกหนองม่วงตอนล่าง) และที่สาธารณะหินเหล็กไฟสาธารณประโยชน์(บ้านหนองร้านหญ้า หมู่ที่ 5 ซอย4) ตามขั้นตอนแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ กรณีมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ฯเพื่อชี้แจงราษฎรในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 2 แปลง ได้แก่ ป่าช้าสาธารณประโยชน์(โคกหนองม่วงตอนล่าง) และที่สาธารณหินเหล็กไฟสาธารณประโยชน์(บ้านหนองร้านหญ้า  หมู่ที่5 ซอย4)    เอกสารประกอบ

22 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาชุมชนโคกหนองม่วง บ้านหนองร้านหญ้า ซอย4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง