องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

    รายละเอียดข่าว

 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๖.๓/ว๒๒๑๒

    เอกสารประกอบ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง