องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 21 มกราคม 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว โดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้สนับสนุนเงินสมทบงบประมาณขยายไฟฟ้าในเส้นทางนี้เป็นระยะทาง 1,600 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวก และส่องสว่างให้แก่ชาวบ้านในการใช้เส้นทาง

วันนี้ทำงานเป็นวันที่สอง ทาง กฟภ เดินสายไฟแล้วนะครับ    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง