องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.หัวหนอง

    รายละเอียดข่าว

การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้

1) มีการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน หมายถึง การนำถังมาตัดก้น และฝังกลบใน หลุมลึกลงไป 2 ถึง 3 ส่วนของความสูงของถังและมีการนำเศษอาหารเทใส่ในถัง พร้อมปิดฝา

2) มีการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนอย่างถูกวิธี หมายถึง การนำเศษอาหาร เทใส่ในถัง พร้อมปิดฝา และมีการใช้ไม้พายหรืออุปกรณ์กวนเพื่อเพิ่มอากาศ

3) มีการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นประจำ หมายถึง มีการนำเศษอาหาร มาใส่ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ทุกครั้งเมื่อมีขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือน โดยไม่นำขยะเศษ อาหารไปรวมกับขยะประเภทอื่นๆ

วิธีการทำถังขยะเปียก ตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.หัวหนอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง