องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง