องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

         การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้การอบรมแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น 
        ทั้งนี้หากดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ลงทะเบียนผ่า QR CODE ตามเอกสารใน File แนบนี้ เพื่อแจ้งความประสงค์ยืนยันเข้ารับการอบรม 
        ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง สำนักปลัด งานสาธารณสุข จึงขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผ่านทาง QR CODE เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบนี้

    เอกสารประกอบ

การดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง