องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการจัดกิจกรรมรำเสียงแคนดอกคณูมหานครขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤสจิกายน 2567 เวลา15.00 น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจัดกิจกรรมรำเสียงแคนดอกคณูมหานครขอนแก่น เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤสจิกายน 2567 เวลา15.00 น
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง