องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่องเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง