องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่องรับโอนพนัหงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่องรับโอนพนัหงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง