องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว โดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้สนับสนุนเงินสมทบงบประมาณขยายไฟฟ้าในเส้นทางนี้เป็นระยะทาง 1,600 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวก และส่องสว่างให้แก่ชาวบ้านในการใช้เส้นทาง อย่างปลอดภัย และ ท่านนายกสมทรรศน์ หมื่นแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง สั่งการให้ทีมงานชุดเฉพาะกิจเคลียร์พื้นที่ให้ทาง กฟภ ได้ทำงานอย่างสะดวกด้วยครับ

    เอกสารประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และ กฟภ บ้านไผ่ ได้ออกสำรวจพื้นที่ ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้รายใหม่ ถนนเส้น อบต.หัวหนอง - หนองนาวัว
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง