องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต  เเละปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

    รายละเอียดข่าว

       วันที่  31 สิงหาคม  2566  นำโดยนายสมศักดิ์  มาซา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  นำคณะผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารหารส่วนตำบลหัวหนอง  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต  เเละปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง    เอกสารประกอบ

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต  เเละปลูกฝังทัศนคติ  วัฒนธรรมที่ดี  ในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง