องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 9/03/64 ฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตัวอาคาร เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 9/03/64 โดยการสั่งการจาก นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ให้ทีมงานชุดเฉพาะกิจ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตัวอาคาร เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    เอกสารประกอบ

วันที่ 9/03/64 ฉีดพ่นน้ำฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตัวอาคาร เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง