องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม โตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

       โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง  (กิจกรรม  "โตไปไม่โกง")  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  วันที่  21  ธันวาคม  2567  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา    เอกสารประกอบ

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กเเละเยาวชน กิจกรรม โตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง