องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง