องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 วิสัยทัศน์ นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]1
102 หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 พ.ย. 2561 ]1
103 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 12 ต.ค. 2561 ]1
104 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ต.ค. 2561 ]1
105 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 10 ก.ย. 2561 ]1
106 ประกาศราคากลางงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพรหมมา เจริญอินทร์ ถึงบ้านนางวิลาวัลย์ นูเร บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 26 ก.ค. 2561 ]1
107 ร่างข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]2
108 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]1
109 ร่างข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประจำปี 2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]2
110 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายเศรียร ขวาลา ถึงบ้านนายสมพงษ์ สุทธิ บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 5 มิ.ย. 2561 ]1
111 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]1
112 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]1
113 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักกีฬาฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 15 ปี [ 28 มี.ค. 2561 ]1
114 เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 13 มี.ค. 2561 ]2
115 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/แจ้งยกเลิกกิจการ [ 15 ก.พ. 2561 ]2
116 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านหลังวัดป่าฟ้าระงึมถึงสามแยกหนองสระบัว ช่วงจากแยกวัดป่าฟ้าระงึมไปทางหนองสระบัว บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 199,400.-บาท [ 8 ก.พ. 2561 ]1
117 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร [ 26 ม.ค. 2561 ]1
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding [ 22 ม.ค. 2561 ]1
119 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 12 ม.ค. 2561 ]1
120 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]1
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10