องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ก.พ. 2562 ]3
82 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]3
83 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]2
84 การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]3
85 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 2562 [ 24 ม.ค. 2562 ]2
86 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]2
87 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ม.ค. 2562 ]3
88 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2562 ]4
89 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 9 ม.ค. 2562 ]3
90 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 9 ม.ค. 2562 ]2
91 มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]2
92 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]2
93 คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ [ 4 ม.ค. 2562 ]2
94 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 4 ม.ค. 2562 ]2
95 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [ 4 ม.ค. 2562 ]3
96 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น [ 25 ธ.ค. 2561 ]4
97 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น ฉบับแก้ไข [ 25 ธ.ค. 2561 ]2
98 คำสั่งมอบอำนาจของนายก อบต ให้ รองนายก อบต อนุมัติ อนุญาต ใบอนุญาต สถานที่จัดตั้ง หรือสถานที่สะสมอาหาร [ 19 พ.ย. 2561 ]5
99 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 16 พ.ย. 2561 ]3
100 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 [ 16 พ.ย. 2561 ]2
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10