องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวหนอง ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]3
62 ประมวลจริยธรรม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]4
63 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]2
64 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]3
65 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]3
66 มอบอำนาจผู้บริหาร [ 26 ธ.ค. 2562 ]3
67 คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 2 ธ.ค. 2562 ]2
68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 31 ต.ค. 2562 ]2
69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 ต.ค. 2562 ]3
70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 31 ต.ค. 2562 ]2
71 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2562 ]2
72 รายงานสรุปผลการทำงานขจองระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) [ 12 ต.ค. 2562 ]2
73 การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2562 ]2
74 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง [ 28 มิ.ย. 2562 ]2
75 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 24 มิ.ย. 2562 ]5
76 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]3
77 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]3
78 โครงการงานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 2จากบ้านนายบรรลุ อินธิแสน ถึงสามแยกโนนงิ้วซอย 2 [ 19 มี.ค. 2562 ]2
79 ร่างข้อบัญญัติ อบต หัวหนอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 มี.ค. 2562 ]5
80 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ 2562 [ 24 ก.พ. 2562 ]3
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10