องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]2
142 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 [ 5 ม.ค. 2560 ]2
143 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]2
144 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]3
145 การร่วมกัน ทำกิจกรรม5ส. ของอบต.หัวหนอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 [ 8 ก.ค. 2559 ]3
146 งานก่อสร้างถนนคสล. สายจากบ้านนางสมภาร แถวนาคำ ไปวัดสนวนวารีฯ(ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านโนนงิ้ว วงเงิน 152,000.-บาท [ 17 มี.ค. 2559 ]3
147 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 16 ก.พ. 2559 ]3
148 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ [ 4 ม.ค. 2559 ]3
149 เกร็ดความรู้การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 ม.ค. 2559 ]3
150 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]2
151 ประกาศจ้างเหมารถรับ-ส่งประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 21 ต.ค. 2558 ]2
152 รายงานผลประมาณราคากลางอาหารกลางวัน ปี 59 [ 19 ต.ค. 2558 ]2
153 ประกาศจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 19 ต.ค. 2558 ]2
154 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 มี.ค. 2558 ]3
155 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]3
156 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 11 โครงการ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด [ 24 ม.ค. 2558 ]3
157 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 11 โครงการ [ 24 ม.ค. 2558 ]2
158 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2558 ]3
159 เกร็ดความรู้การชำระภาษีท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2558 ]4
160 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]2
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10