องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
รายงานการประชุมสภา
ลานกีฬาและสนามกีฬา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงานพัสดุ
 
ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าเยี่ยมชมฮูปแต้ม(จิตก
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  จัดตั้งจุดคัดกรอง หน้าสำนักงาน อบต.หัวหนอง ท่านได้ที่จะเข้าใช้บริการ กรุณาสวมแมสก่อนเข้าใช้บริการ
      

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30น.

นำโดย นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ประธานชม...

 
  จัดตั้งจุดคัดกรอง หน้าสำนักงาน อบต.หัวหนอง ท่านได้...
   งานป้องกันฯ อบต.หัวหนอง ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดพ่น...
  งานสืบชะตาบ้านต่อชะตาเมือง โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศ...
  มอบ เช็คช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลหั...
  วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้...
  งานฌาปนกิจ นายสุพัตน์ ขันทะ ณ วัดสุดาราษฏร์วราราม ...
  งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหก...
  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระมห...
  วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว ประธาน...
  พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุส...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้