องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
องค์กรการเรียนรู้
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการควบคุมภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี
รายงานการประชุมสภา
ลานกีฬาและสนามกีฬา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิงานพัสดุ
 
ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าเยี่ยมชมฮูปแต้ม(จิตก
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรในการทดสอบบาลีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช 2564 ...
      

วันที่ 8 มีนาคม 2564

นาย สมทรรศน์ หมื่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ ได้เข้าร่วมในพิธีถวายภัตตาหารเพลแล...

 
  พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุส...
  งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ้ารองอุโ...
  ร่วมวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
  เตรียม งาน ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ...
  เตรียมงาน ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและพิธียกช่อฟ้...
  งานรวมทำบุญยกเสาร์เอก เสาร์โท วัดสว่างอารมณ์ บ้านห...
  เคลือข่ายสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ทุกตำบลคัดเลือกให้...
  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เยาวชน...
  ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย,ภาษีที่ดินแล้วสิ่งป...
  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล ...
   
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้