องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
องค์กรการเรียนรู้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2562 ]
3 แผนจัดการความรู้ ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]
4 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 4 พ.ค. 2561 ]
5 ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการ [ 30 เม.ย. 2561 ]
6 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ [ 2 ก.พ. 2561 ]
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2561 ]
8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]
9 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]
10 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2560 ]
 
หน้า 1|2|3